Aranızda belə iş tutanların hər ikisinə əziyyət verin. Əgər tövbə edib islah etsələr, onlardan əl çəkin. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir.

15-ci ayənin təfsirinə bax.