Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu.