De: “Mən göyləri və yeri Yaradan Allahdan başqasınımı dost tutacağam? O, yedirir, yedirilməz”. De: “Mənə təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi”. Odur ki, sən müşriklərdən olma.