Doğrudan da sənin Rəbbinin yaxalaması çox şiddətlidir.

11-ci ayənin təfsirinə bax.