Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun! Sonra kafir olanlar hələ də öz Rəbbinə tay tuturlar.