Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir.

187-ci ayənin təfsirinə bax.