Həqiqətən, sizə vəd olunan gələcəkdir. Siz yaxa qurtara bilməyəcəksiniz.