Hər bir xəbərin müəyyən vaxtı var və siz biləcəksiniz.