hansi ki, heç bir ölkədə onun kimisi yaradılmamışdı.

1-ci ayənin təfsirinə bax.