Musa dedi: “Ey Firon! Həqiqətən, mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən bir elçiyəm.