O, beşikdə ikən, yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salehlərdən olacaqdır”.

45-ci ayənin təfsirinə bax.