O ki, səni yaratdı, düzəldib səhmana saldı

1-ci ayənin təfsirinə bax.