O zaman, tabe olunmuş tabe olunanlardan uzaq-laşacaq, əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir.

165-ci ayənin təfsirinə bax.