Qoy özlərindən sonra zəif övladlar qoyub gedəcəkləri təq-dirdə onlardan ötrü qorxan kəslər qorxsunlar. Qoy onlar Allahdan qorxsunlar və doğru söz söyləsinlər.

7-ci ayənin təfsirinə bax.