Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin pisliklərinizi örtərik və sizi şərəfli bir keçidə daxil edərik.

29-cu ayənin təfsirinə bax.