Vadidə qayaları yonan Səmudlulara;

1-ci ayənin təfsirinə bax.