Əgər ayrılsalar, Allah hər birini Öz lütfündən zəngin edər. Allah Əhatəedəndir, Müdrikdir.