Kitab və Sünnə işığında asanlaşdırılmış fiqh
Birinci bölüm: Təharət (təmizlik, paklıq) fəsli
İkinci: Namaz fəsli
Üçüncü: Zəkat fəsli
Dördüncü: Oruc fəsli
Beşinci: Həcc fəsli
Altıncı: Cihad fəsli
Yeddinci: Müamilə fəsli
Səkkizinci: Miras, vəsiyyət və qul azad etmək fəsli
Doqquzuncu: Nikah və talaq fəsli
Onuncu: Cinayətlər fəsli
On birinci: Cəzalar (əl-Hüdud) fəsli
On İkinci: Andlar və nəzirlər fəsli
On üçüncü: Yeməklər, kəsilmiş heyvanlar və ov fəsli
On dördüncü: Qazilik və şahidlər fəsli