Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından, yaxud üz döndərməsindən qorxarsa, öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər yaxşı davranıb qorxsanız, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.