Əgər nəsihət etmək fayda versə, öyüd-nəsihət ver!

1-ci ayənin təfsirinə bax.