Əgər o ölkələrin əhalisi iman gətirib qorxsaydı, əlbəttə, Biz onların üstünə göydən və yerdən bərəkət açardıq. Lakin onlar yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə yaxaladıq.