Əgər onların üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə, onda bacarırsansa yerin içinə bir lağım və göyə bir nərdivan tap ki, onlara bir möcüzə gətirəsən. Əgər Allah istəsəydi onları toplayıb doğru yola yönəldərdi. Elə isə cahillərdən olma!