Əgər onu boşayarsa, bundan sonra o başqa bir kişiyə ərə getməyincə ona halal olmaz. Əgər onu boşasa, Allahın hədlərini yerinə yetirəcəklərini güman etdikləri təqdirdə əlaqə qurmalarında ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir, onları anlayan adamlara bəyan edir.

229-cu ayənin təfsirinə bax.