Ən bədbəxt isə ondan qaçacaqdır.

1-ci ayənin təfsirinə bax.