ən böyük oda girəcəkdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.