Əsasını atdı və o, dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu.