İsmaili, Əlyəsə’i, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik.