Onlara Adəmin iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Demişdi: “Səni hökmən öldürəcəyəm!” O da demişdi: “Allah ancaq müttəqilərdən qəbul edər!