Aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz!

15-ci ayənin təfsirinə bax.