Allah onu ən böyük əzaba düçar edər!

17-ci ayənin təfsirinə bax.