Allah Öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə başa düşəsiniz.

240-cı ayənin təfsirinə bax.