Allah yolunda öldürülənlərə: “Ölüdürlər!” deməyin. Əksinə, diridirlər, lakin siz ayırd edə bilmirsiniz.

153-cü ayənin təfsirinə bax.