Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah Eşidəndir, Biləndir!

243-cü ayənin təfsirinə bax.