Allaha iman gətirən və Ondan möhkəm yapışan şəxsləri isə Öz rəhməti və lütfünə qovuşduracaq və onları Özünə tərəf düz yola yönəldəcəkdir.