Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman xatırlayar və dərhal görərlər.