Allahdan qorxanlardan, Allahın nemət verdiyi iki kişi dedi: “Onların üzərinə qapısından daxil olun. Əgər siz ora daxil olsanız, əlbəttə, qalib gələrsiniz. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin!”