Alovlu oda girəcəkdir;

1-ci ayənin təfsirinə bax.