Andlarını pozan, Peyğəmbəri çıxartmağa cəhd göstərən və sizə qarşı ilk dəfə özləri başlayan bir qövmə qarşı döyüşməyəcəksinizmi? Yoxsa onlardan qorxursunuz? Əgər möminsinizsə, yalnız Allahdan qorxun. Məhz Onun buna haqqı catır.