Axı onlar sorğu-suala çəkilməyi hesaba almırdılar.

17-ci ayənin təfsirinə bax.