Ayələrimizi də bacardıqca yalan sayardılar.

17-ci ayənin təfsirinə bax.