Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə Biz intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik.