Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman, onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalım camaatla birgə oturma.