Ayələrimizi yalan sayanlara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toxunacaqdır.