Bəs onda hara gedirsiniz?

15-ci ayənin təfsirinə bax.