Bax gör onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar.