Belələri üçün qazandıqlarına görə bir pay vardır. Allah tez haqq-hesab çəkəndir.

200-cü ayənin təfsirinə bax.