bilikli sehrbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər”.