Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə sövq etmirsiniz.

15-ci ayənin təfsirinə bax.