Bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq;

1-ci ayənin təfsirinə bax.