Bir zaman Mən həvarilərə: “Mənə və elçimə iman gətirin!” təlqin etmişdim. Onlar da: “İman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq!”– demişdilər.